Om Sydsvenska Hälsogruppen

Våra fyra verksamheter är Nömmeberg, Vittsjö Sjukhem, Tallgården och Lejongårdar. Nömmeberg och Vittsjö Sjukhem är verksamma inom äldre- och demensvård. Tallgården möter människor med ”samsjuklighet” – diagnosen adhd och drogproblematik. Lejongårdar har under många år erbjudit klienter en nystart i livet. Klienterna här har en bakgrund inom drogproblematik och kriminalitet. Vid vårdförfrågan kontakta respektive verksamhet på kontaktsidan.