Värdegrund

SHG har under 2013 arbetat fram en ny värdegrund som vi nu implementerar i verksamheterna. I slutet på mars 2014 tog vi arbetet vidare genom två heldagar med alla medarbetare där vi utifrån värdegrunden arbetade fram lokala handlingsregler för varje verksamhet.

Här kan du läsa hela SHG:s värdegrund i PDF-format. Eller klicka på bilden för att zooma in.