Organisation och ledning

Vi är en decentraliserad organisation där vi har en Verksamhetschef med tydligt ledningsansvar för respektive verksamhet. Catharina Carlsson är VD för SHG. Vi har en styrelse som består av Johan Lindbo (ordförande), Claes Anglefalk, Caroline Anglefalk Åberg och Anders Åberg.