Organisation och ledning

Vi är en decentraliserad organisation där vi har en Verksamhetschef med tydligt ledningsansvar för respektive verksamhet som kommunicerar med VD Anders Åberg. Vi har en styrelse som består av Johan Lindbo (ordförande), Claes Anglefalk, Caroline Anglefalk Åberg och Anders Åberg. Ekonomifunktionen sköts av ekonomiansvarig Monika Maqtari tillsammans med administratör Ingela Hagman. När det gäller Fastigheter/IT så ansvarar Claes Anglefalk för det.