Historia

SHG är ett familjeföretag som drivits sedan 1966 i samma familj. Under årens lopp har verksamheterna förändrats i takt med samhällets utveckling. Så är det tänkt att fortsätta.

1966 startade Ethel Pettersson Nömmeberg och Vittsjö Omsorg startades 1971 av Birgitta och Sven-Erik Anglefalk. Ethel är mormor och Birgitta och Sven-Erik är föräldrar till Claes och Caroline som nu äger och driver Sydsvenska Hälsogruppen. På den tiden hade man målgruppen "lätt psykiskt sjuka". Under åren som gått har målgruppen mer glidit över till äldre med demens och psykiatriska diagnoser. Vi har hela tiden varit noga med att ligga i framkant när det gäller arbetsmetoder, innehåll, lokaler och verksamhetsutveckling. Ständigt små förbättringar har varit och är vårt framgångsrecept.

2022 tog SHG över Arlövsgården och Levito. Arlövsgården tar emot ungdomar mellan 14-19 år med psykosocial problematik och Levito tar emot ungdomar från 16 år som är mogna för ett eget boende i träningslägenhet