Historia

SHG är ett familjeföretag som drivits sedan 1966 i samma familj. Under årens lopp har verksamheterna förändrats i takt med samhällets utveckling. Så är det tänkt att fortsätta.

1966 startade Ethel Pettersson Nömmeberg Vårdhem och Vittsjö Sjukhem startades 1971 av Birgitta och Sven-Erik Anglefalk. Ethel är mormor och Birgitta och Sven-Erik är föräldrar till Claes och Caroline som nu äger och driver Sydsvenska Hälsogruppen. På den tiden hade man målgruppen "lätt psykiskt sjuka". Under åren som gått har målgruppen mer glidit över till äldre med demens och psykiatriska diagnoser. Vi har hela tiden varit noga med att ligga i framkant när det gäller arbetsmetoder, innehåll, lokaler och verksamhetsutveckling. Ständigt små förbättringar har varit och är vårt framgångsrecept.

2001 tog SHG över Tallgården, en verksamhet med inriktning mot vuxna personer med problem inom droger/psykisk ohälsa/kriminalitet.