Om Sydsvenska Hälsogruppen

Våra fyra verksamheter är Nömmeberg, Vittsjö Sjukhem, Tallgården och Lejongårdar. Nömmeberg och Vittsjö Sjukhem är verksamma inom äldre- och demensvård. Tallgården möter människor med ”samsjuklighet” – diagnosen adhd och drogproblematik. Lejongårdar har under många år erbjudit klienter en nystart i livet. Klienterna här har en bakgrund inom drogproblematik och kriminalitet....

Publicerat: 2016-01-26 09:28 i Allmänt