Varför är vi så bra på det vi gör?

Den frågan får vi ofta - varför klarar vi av att ge god omvårdnad och en trygghet till både boende, närstående och ansvariga kommuner. Jo, därför att vi har:

Erfarenhet av målgruppen sedan lång tid. Verksamheten startade 1971 och har sedan dess haft inriktning mot psykiatri och demens. Personer med speciella behov, beteendestörningar och kombinationer av olika behov är den målgrupp som vi specialiserat oss på sedan lång tid.

Kompetens med utbildad personal i olika yrkeskategorier. Vår baspersonal får löpande stöd och utbildning i de områden som de upplever behov inom. Vi har en psykiater och en distriktsläkare kopplade till verksamheten och deras nåbarhet och kompetens är en framgångsfaktor. Psykolog handleder omvårdnadspersonalen så att de får goda verktyg att på bästa sätt kunna hantera sitt arbete. Sjuksköterskor handleder i det vardagliga omvårdnadsarbetet och för grupperna framåt i kompetensutveckling.

Resurser med personal i tillräcklig omfattning, utrustning och lokaler som stärker vår verksamhet och inte lägger hinder i vägen för oss.  Omvårdnadspersonalen arbetar med omvårdnad, annat kringarbete sköts av den som är bäst på det, dvs. städerska, vaktmästare, kock.

Utveckling som hela tiden driver oss framåt. Vi vill och behöver kunna det senaste inom verksamheten för att vara konkurrenskraftiga och trovärdiga. Vi strävar hela tiden att utvecklas, både med ny kunskap, med ändamålsenliga lokaler och utrustning, inre och yttre miljö samt annat som tillkommer från myndigheter utöver detta. Vår mathållning är en av våra stoltheter. Vi lagar god mat av råvaror, inte ur påsar eller kartonger.

Rätt inställning till uppdraget. Vi vet att de boende hos oss har avancerade skador och behov av kompetent bemötande. Vi fokuserar inte på problemen, vi söker lösningar. Vi använde den samlade kunskapen och den tidigare erfarenheten för att veta hur vi bäst ska möta varje enskild person.

Individanpassad omvårdnad. Varje individ ses med sina speciella behov och resurser. Vi förväntar oss inte att personer ska kunna, vilja eller passa i större grupper. Det räcker för oss att man gör insatser kring en individ åt gången. Naturligtvis ordnar vi gruppaktiviteter för de som trivs med det.