Om Vittsjö Omsorg

Nu byter vi namn till Vittsjö Omsorg. Namnbytet kommer ske successivt under hösten 2023.

Vittsjö Omsorg ingår i Sydsvenska Hälsogruppen – startades 1971 av nuvarande ägares föräldrar. Vi är specialiserade på demenssjuka och personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder personer boende även om sjukdomens utveckling leder till beteendestörningar som kan vara svåra att klara i andra boendeformer.

Vittsjö Omsorg lägger stor vikt på en hemlik boendemiljö och möjlighet till utevistelse i vår trädgårdsanläggning.
Vår specialisering gör att vi kontinuerligt stärker vår kompetens och fortlöpande utbildar personalen. Vi har även specialkompetens inom äldrepsykiatri. Varje placering föregås av ett noggrant kartläggningsarbete för att säkerställa att vår verksamhet är det bästa för den aktuella klienten. Vi besöker alltid klient, närstående och vårdgivare innan vi fattar ett beslut om att ta emot en ny placering.

Verksamheten har lång erfarenhet av målgruppen. Vår personal har bred kompetens, vi har nyckelpersoner som allmänläkare, psykiater, specialistsjuksköterskor m.fl. anställda i egen regi. Vi har tillräckligt med resurser för vårt arbete. Utvecklingsfrågor är viktiga och vi strävar framåt hela tiden. Vi lägger fokus på nyckelområden, t.ex. mathållningen. Vi har rätt inställning till uppdraget och arbetar lösningsfokuserat kring varje individ.

Vid vårdförfrågningar kontaktas Anne Nyström, tel: 0451-227 71 eller 070-349 52 83

Läs mer i vår verksamhetsbroschyr