Om Nömmeberg

Verksamheten har lång erfarenhet av målgruppen. Vår personal har bred kompetens, vi har nyckelpersoner som allmänläkare, psykiater, specialistsjuksköterskor m.fl. anställda i egen regi. Vi har tillräckligt med resurser för vårt arbete. Utvecklingsfrågor är viktiga och vi strävar framåt hela tiden. Vi lägger fokus på nyckelområden, t.ex. mathållningen. Vi har rätt inställning till uppdraget och arbetar lösningsfokuserat kring varje individ.

Nömmeberg lägger stor vikt på en hemlik boendemiljö och möjlighet till utevistelse i vår trädgårdsanläggning
samt aktivering. Vår specialisering gör att vi kontinuerligt stärker vår kompetens och fortlöpande utbildar personalen. Vi har även specialkompetens inom äldrepsykiatri. Varje placering föregås av ett noggrant kartläggningsarbete för att säkerställa att vår verksamhet är den bästa för den aktuella boende/klienten. Vi besöker alltid boende/klienten, närstående och vårdgivare innan vi fattar ett beslut om placering.

Nömmeberg arbetar i huvudsak med kunder inom kommunal socialtjänst. Dessa är våra uppdragsgivare och återfinns inom stora delar inom landet. Vi ser hur vår bredd inom Sydsvenska Hälsogruppen är ett stöd inte bara internt, utan även för er, våra kunder.

Vid vårdförfrågningar kontaktas Catharina Carlsson: 0380-912 75, Mobil: 076-310 0398

Mail: info@nommeberg.se

Läs mer i vår verksamhetsbroschyr