Om Levito

I verksamheten bor de ungdomar som är mogna för ett eget boende, vi har 14 stycken träningslägenheter med tillstånd från 16 år, men det förutsätter att ungdomen är färdigbehandlad och redo för att träna på att bo ensam. Det ingår att lära sig hantera sin egen ekonomi, fritid, sysselsättning, tvätt, städning och matlagning. Ytterligare förutsättningar för att få flytta till Levitos träningslägenheter är att ungdomen ska ha en daglig sysselsättning. För de ungdomar som är avslutat en sysselsättning är vi behjälpliga att hitta en ny sysselsättning så fort som möjligt.

Träningslägenheter finns i Kirseberg, Värnhem och Lindängen. Förutom enskilda lägenheter finns en liten fastighet med 5 lägenheter där vi prioriterar främst flickor fastigheten har en fin liten innergård att vistas i som bara är för våra boende.

Ungdomen har en kontaktperson som träffar ungdomen varje vecka och följer upp boendet, matlagning, tvätt, sysselsättning, fritid, hälsofrågor och framtidsplanering. Ungdomen har alltid möjlighet att ringa jourpersonal och rådfråga dygnet runt om en allvarlig och akut situation uppstår.

En förutsättning för att ungdomen ska må bra i träningsboendet är en daglig sysselsättning. Det kan vara skolgång eller praktik/arbete. Kontaktpersonen hjälper ungdomen att söka sig vidare om en skolgång är klar. För att ungdomen ska vara redo för träningslägenhet behöver hen under en tid dessförinnan klara av att själv ställa klockan och ta sig till sin sysselsättning.

Ungdomen erbjuds fortsätta med befintlig fritidssysselsättning. Kontaktpersonen kommer att följa upp att ungdomen etablerar ett eget nätverk och stöttar ungdomen i att vid behov finna nya fritidsintressen.

Redan vid inflyttningsmötet ska frågan om framtidsvision lyftas. Dels ska socialtjänstens förväntningar vara tydliga, dels ska ungdomens idé om framtiden inventeras. Detta är därefter ett levande ämne för alla träffar med kontaktpersonen.

Besöksadress: Maltgatan 2, Malmö
Postadress: Maltgatan 2, 212 20 Malmö

Föreståndare: Jenny Larsson, 076-047 26 09, info@levito.se
Placeringsansvarig: Jenny Larsson, 076-027 93 33, info@levito.se