Om Arlövsgårdens HVB

På Arlövsgårdens HVB – som sedan 2022 ingår i Sydsvenska Hälsogruppen – bor flickor, pojkar och icke binära från 14 år upp till 19-årsdagen som placeras av psykosociala skäl.

Allt arbete på Arlövsgårdens HVB utgår från våra grundvärden – respekt, välbefinnande och professionalitet.

Vi riktar oss till ungdomar med psykosociala utmaningar som t.ex. konflikter i familjen, med jämnåriga eller övriga vuxenvärlden. Ungdomen kan t.ex. ha neuropsykiatriska funktionsvariationer eller en historia av problematisk skolgång, suicidproblematik, självskadebeteende, kriminellt tankesätt och/eller ha provat på droger vid något tillfälle.

Vi arbetar med multisystemisk behandling som bygger på att arbeta intensivt och systematiskt med social kompetens, skola/sysselsättning, fritid samt familjen eller andra viktiga närstående. Vi använder oss av metoder som Repulse, ART, MI och KBT – alltid med ett lågaffektivt bemötande. Vi håller just nu på att fortbilda oss i Kriminalitet som livsstil, och kommer att implementera metoden fullt ut under hösten 2023.

Målet med en placering på Arlövsgårdens HVB är att den ska vara precis så länge som det behövs för att ungdomen ska nå sina mål. Behandlare och ungdom samarbetar kring att göra målen begripliga och nåbara, och utvärderar kontinuerligt hur det går för ungdomen. Delaktighet är nödvändigt för engagemang och framgång.

Alla behandlare på Arlövsgårdens HVB är kvalificerade och har behandlingspedagogutbildning eller socionomutbildning. De flesta av våra behandlare har arbetat länge hos oss. Verksamheten har lång erfarenhet av målgruppen. Behandlarna är kontaktpersoner åt ungdomarna och träffar sin ungdom flera gånger varje vecka. I vår ledningsgrupp har vi föreståndare, biträdande föreståndare och samordnare.

All behandlingspersonal genomgår ett introduktionsprogram som innehåller fördjupad kunskap i lågaffektivt bemötande, anknytningsteori och KBT. Vi har extern handledning för hela personalgruppen. Vi stärker vår kompetens kontinuerligt och utbildar personalen fortlöpande.

Arlövsgårdens HVB ligger centralt placerad med Arlöv som medelpunkt och mellan två stora städer, Malmö och Lund. Regionen genomsyras av en kulturell mångfald. Trots att Arlövsgårdens HVB ligger endast 1 km från Arlövs busshållplats är omgivningen fridfull med hästar inpå knuten och stora grönskande träd runt om huset. Det finns goda förbindelser med buss och tåg till både Lund och Malmö.

Uppföljning av vården
Den metod vi har använt oss av för att utvärdera vården är KASAM, klicka här för aktuell statistik.

Telefonnummer till verksamheten: 040-43 43 00

Vid förfrågningar kontaktas: Föreståndare Jenny Larsson 076-047 26 09, jenny.larsson@arlovsgarden.se