Om Arlövsgården

På Arlövsgården bor ungdomar från 14 år upp till 19-årsdagen som placeras av psykosociala skäl.
Verksamheten riktar sig till ungdomar som t.ex. inte följer föräldrar eller vuxnas regler/överenskommelser och där föräldrarna har tappat kontrollen över situationen. Ungdomen kan skolka och komma i konflikt med skolpersonal och andra vuxna och kan ha svårt att ha kvar positiva relationer även med jämnåriga. Ungdomen kan ha neuropsykiatrisk diagnos. Ungdomen kan ha ett socialt, fysiskt eller psykiskt nedbrytande beteende.

Vi arbetar med multisystemisk behandling som bygger på att arbeta intensivt och systematiskt med social kompetens, skola/sysselsättning, fritid samt familjen/familjehemmet eller andra viktiga närstående.

Alla våra behandlare är kvalificerade och har behandlingspedagogutbildning eller socionomutbildning. Behandlarna är kontaktpersoner åt ungdomarna och träffar sin ungdom flera gånger varje vecka. I ledning har vi samordnare, en familjeterapeut, enhetschef samt föreståndare. All behandlingspersonal genomgår ett utbildningsprogram som innebär fördjupad kunskap i lågaffektivt bemötande, anknytningsteori och KBT. Givetvis har vi extern handledning.
Arlövsgårdens HVB ligger centralt placerad med Arlöv som medelpunkt och mellan två stora städer, Malmö och Lund. Regionen genomsyras av en kulturell mångfald. Trots att boendet ligger endast 1 km från Arlövs busshållplats är omgivningen fridfull med hästar inpå knuten och stora grönskande träd runt om huset. Det finns goda förbindelser med buss och tåg till både Lund och Malmö.

Uppföljning av vården
Den metod vi har använt oss av för att utvärdera vården är KASAM, klicka här för aktuell statistik.

Besöksadress: Arwidius väg 64, Arlöv
Postadress: Arwididus väg 64, 232 91 Arlöv

Föreståndare: Jenny Larsson, 076-047 26 09, jenny.larsson@arlovsgarden.se
Placeringsansvarig: Jenny Larsson, 076-027 93 33, jenny.larsson@arlovsgarden.se