Om Sydsvenska Hälsogruppen

Sydsvenska Hälsogruppens historia startar 1966 på Nömmeberg, Stensjön på småländska höglandet. Sedan dess har vi utvecklats till en nytänkande privatägd vårdgivare med starka familjetraditioner.

Vår värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera normerande. Våra grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet.

Vår ambition är att göra det möjligt för våra boende och vår personal att uppleva välbefinnande, meningsfullhet och trygghet i tillvaron. Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål uppfyllda. Vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes rätt att utforma sina liv såsom de själva önskar. Syftet är att alla som arbetar i SHG ska kunna leva upp till denna vision.

Våra två verksamheter är Nömmeberg och Vittsjö Sjukhem, vilka båda är verksamma inom psykiatri och demensvård.

Sydsvenska Hälsogruppen arbetar i huvudsak med kunder inom socialtjänsten. Våra uppdragsgivare återfinns i stora delar av landet.

Vid vårdförfrågan kontakta respektive verksamhet på kontaktsidan.

Läs mer om SHG
Läs SHG verksamhetsbroschyr
Läs Nömmeberg broschyr
Läs Vittsjö Sjukhem broschyr


Se våra presentationsfilmer
Här kan du se våra nyproducerade presentationsfilmer från våra tre verksamheter:

GDPR hos SHG

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

För oss på SHG är det viktigt att alla känner sig trygga, här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vårt dataskyddsombud nås på epostadress: dso.shg@insatt.com