Om Sydsvenska Hälsogruppen

Våra tre verksamheter är Nömmeberg, Vittsjö Sjukhem och Tallgården. Nömmeberg och Vittsjö Sjukhem är verksamma inom äldre- och demensvård. Tallgården möter människor med ”samsjuklighet” – psykisk ohälsa och drogproblematik. Vid vårdförfrågan kontakta respektive verksamhet på kontaktsidan.

Här kan du läsa mer om SHG i vår verksamhetsbroschyr.

Nömmeberg broschyr
Tallgården broschyr
Vittsjö Sjukhem broschyr


Se våra presentationsfilmer
Här kan du se våra nyproducerade presentationsfilmer från våra tre verksamheter:

GDPR hos SHG

Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

För oss på SHG är det viktigt att alla känner sig trygga, här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vårt dataskyddsombud nås på epostadress: niclas.nordstrom@qnister.com