Om Tallgården

Tallgården – som ingår i Sydsvenska Hälsogruppen – har över 50 års erfarenhet av behandling. Vi finns i Småländska Virserum och våra lokaler är vackert belägna med en strålande utsikt i utkanten av samhället.

Vi erbjuder kartläggning/utredning och behandling för vuxna som har problem med missbruk/beroende, ofta i kombination med psykisk ohälsa, s.k. samsjuklighet. Vi erbjuder även boende för vuxna med psykiska funktionshinder. Tallgården har totalt 32 platser på verksamhetens två enheter.

Vår värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlings principer som ska fungera normerande. Våra grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet.

Allt förändringsarbete bör ha sin utgångspunkt i klientens egen bild av sig själv och sin situation. Förändring kan bara bli varaktig först då den kommer inifrån klienten dvs. när denne har kommit till egen insikt och gjort egna aktiva val.

De behandlingsmetoder som Tallgården använder är KBT, MI, återfallsprevention och lösningsfokuserad terapi, och bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi utför även neuropsykologiska utredningar och har behandlingsprogram för bl.a. ADHD.

Vid vårdförfrågningar kontaktas Ann-Charlotte Sandvik , tel: 070-54 503 40

Läs mer i vår verksamhetsbroschyr