Korttidsboende

På Nömmeberg och Vittsjö Sjukhem erbjuder vi individer med demensdiagnoser och psykiatriska diagnoser att bo under en kortare tid. Det kan vara i väntan på att få en boendeplats i hemkommunen eIler under en rehabilitering för att kunna flytta hem. I de flesta fall så är det kommunen som är vår uppdragsgivare och som står för kostnaden, formellt fattar de sitt beslut om placering enligt Socialtjänstlagen.

När vi får en förfrågan om korttidsboende, antingen från anhörig eller kommun, så börjar det med ett möte där vi träffar individen, anhöriga och kommunen. Allt för att kunna planera boendet på ett så bra sätt som möjligt för den enskilda personen. Vid inflyttande så hjälper vi till så mycket vi kan. Därefter tar vi tillsammans fram en genomförandeplan där vi sätter individens behov i centrum.

Vi erbjuder ett boende som ger ett värdigt liv och möjlighet till välbefinnande. Båda våra verksamheter ligger i en vacker miljö och vi gör allt vi kan för att skapa en meningsfull tillvaro med god mat, bra aktiviteter och en trevlig stämning. Läs mer om vår värdegrund här.

Vid behöv av utredning av vårdbehov eller diagnos för fortsatt planering så har vi sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast samt läkare som kan göra bedömningar och utlåtanden.

De som bor hos oss gör det alltifrån några månader till många år. En del lever sina sista tid hos oss så vi har stor erfarenhet av vård i livets slutskede.

Besök: Nömmerberg eller Vittsjö Sjukhem