HVB-hem

SHG driver två st behandlingshem med HVB-tillstånd, Tallgården och Lejongårdar. Målgruppen är vuxna personer med problem inom missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet. Våra uppdragsgivare är kommuner i hela landet och Kriminalvården.

När vi får en förfrågan om en person som vill komma till oss så börjar det med ett möte där vi träffar individen,  och uppdragsgivaren. Allt för att kunna avgöra om vi är rätt verksamhet för att kunna hjälpa personen. Om både individen och vi vill gå vidare så börjar planering inför inskrivningen. Därefter tar vi tillsammans fram en genomförandeplan där vi sätter individens behov i centrum och lägger en upp plan för behandlingen.

Vi erbjuder en behandling som är evidensbaserad och vi gör allt vi kan för att skapa en meningsfull tillvaro med bra behandlingsinnehåll, bra aktiviteter, god mat och en trevlig stämning. Läs mer om vår värdegrund här.

Vid behöv av utredning eller diagnos  så har vi sjuksköterskor, arbetsterapeut, psykolog samt läkare som kan göra bedömningar och utlåtanden.

Behandlingstiden varierar utifrån individens behov från 3 månader och upp till 1 år.

Läs mer på Tallgården och Lejongårdar