Vård för psykiska funktionshinder

Vi erbjuder boende för psykiskt funktionshindrade på Vittsjö Sjukhem och Nömmeberg.

När vi får en boendeförfrågan, antingen från anhörig eller kommun, så börjar det med ett möte där vi träffar individen, anhöriga och kommunen. Allt för att kunna planera boendet på ett så bra sätt som möjligt för den enskilda personen. Vid inflyttande så hjälper vi till så mycket vi kan. Därefter tar vi tillsammans fram en genomförandeplan där vi sätter individens behov i centrum.

Vi erbjuder ett boende som ger ett värdigt liv och möjlighet till välbefinnande. Båda våra verksamheter ligger i en vacker miljö och vi gör allt vi kan för att skapa en meningsfull tillvaro med god mat, bra aktiviteter och en trevlig stämning. Läs mer om vår värdegrund här.

De som bor hos oss gör det alltifrån några månader till många år. En del lever sina sista tid hos oss så vi har stor erfarenhet av vård i livets slutskede.

Besök: Nömmerberg eller Vittsjö Sjukhem