Om Sydsvenska Hälsogruppen

Våra tre verksamheter är Nömmeberg, Vittsjö Sjukhem och Tallgården. Nömmeberg och Vittsjö Sjukhem är verksamma inom äldre- och demensvård. Tallgården möter människor med ”samsjuklighet” – psykisk ohälsa och drogproblematik. Vid vårdförfrågan kontakta respektive verksamhet på kontaktsidan.